Pravila veb sajta

Pravila veb sajta

Pristupom sajtu www.beolik.rs i njegovom sadržaju, prihvatate ova pravila sajta bez ikakvih ograničenja ili uslova. Vašom posetom www.beolik.rs, sajt postaje predmet ove politike, kao i svih važećih zakona. Korišćenjem veb sajta, naznačavate da prihvatate pravila, da se slažete i da ih poštujete. Vaš pravni lek za nezadovoljstvo veb stranicom ili njenim sadržajem je da prestanete da koristite veb stranicu.
Autorska prava zadržava © BEOLIK.

Sadržaj

BEOLIK zadržava vlasništvo, autorska prava i prava intelektualne svojine na i za ovaj sajt. Slažete se da ćete se pridržavati svih obaveštenja o autorskim pravima i drugih ograničenja sadržanih u bilo kojoj informaciji, softveru ili drugom materijalu koji je dostupan na ovom sajtu. Svi zaštitni znakovi, brendovi i nazivi prikazani na sajtu pripadaju njihovim vlasnicima. Ništa na ovom sajtu ne bi trebalo tumačiti kao davanje (indirektno ili na drugi način) licence ili prava na upotrebu zaštitnih znakova, marki i imena prikazanih na sajtu bez prethodnog pismenog odobrenja njihovih vlasnika.

BEOLIK ne garantuje da materijali veb stranice koje koristite neće uticati na prava trećih lica koja se ne odnose na BEOLIK.

Pružanje informacija

BEOLIK ne garantuje sigurnost informacija koje se prenose na ili sa ovog sajta. Sve informacije koje šaljete kompaniji BEOLIK preko sajta, smatraće se nepoverljivim. Za informacije koje pošaljete, dajete kompaniji BEOLIK neograničena, neopoziva prava za korišćenje, reprodukciju, prikazivanje, izvođenje, poboljšanje, prenos i distribuciju ovih informacija. Takođe se slažete da BEOLIK može slobodno da koristi bilo koje ideje, koncepte i tehnike koje vam BEOLIK šalje u bilo koju svrhu.

Objavljivanje ili prenošenje na ili sa ovog sajta nezakonitog, pretećeg, uvredljivog ili pornografskog materijala koji može da kao rezultat ima građansku ili krivičnu odgovornost, zabranjeno je zakonom.

Upotreba tehnologije kolačića (cookies)

BEOLIK koristi tehnologiju kolačića (takozvani "cookies"/kolačići) za praćenje Vaše posete Beolik veb sajtu. Svrha tehnologije je da podrži proveru aktivnosti korisnika Beolik veb sajta. Takođe, kako bi se aktivnost poboljšala i procenila - da bi Vam bila korisnija. Pomoću ove tehnologije, informacije o pojedinačnim korisnicima, nisu sačuvane. U skladu s tim, veb sajt neće čuvati niti koristiti bilo kakve specifične informacije o vama.

Imajte na umu da možete podesiti da vaš pretraživač ne prihvata kolačiće. Postoji opcija da Vas pretraživač upozori kada se koristi tehnologija kolačića.

Većina trenutnih pretraživača dozvoljava kontrolu kolačića preko sačuvanih podešavanja pretraživača. Da biste saznali više o kolačićima, uključujući kako se njima može upravljati i kako ih možete brisati, posetite www.allaboutcookies.org.

Upozorenje o autorskom pravu, industrijskom i intelektualnom vlasništvu

I prezentacija i ceo sadržaj ovog sajta zaštićeni su industrijskim i intelektualnim pravima. Informacije, tekst, slike ili grafike koje se nalaze na ovom sajtu možete koristiti za ličnu (nekomercijalnu) upotrebu. Međutim, ne smete reprodukovati, menjati, prenositi, licencirati ili objavljivati - u cijelosti ili delimično, u bilo koju svrhu bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije BEOLIK, osim i samo za pregled.

Hiperlinkovi

Ako veb sajt sadrži linkove ka drugim sajtovima i resursima koje pružaju treća lica, ovi linkovi su dati samo radi vaše udobnosti. Mi nemamo kontrolu nad sadržajem tih stranica ili resursa, i ne prihvactamo nikakvu odgovornost za njih ili za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati zbog Vašeg korišćenja istih. Ako odlučite da pristupite veb stranicama trećih strana koje su povezane sa našom internet stranicom, to činite isključivo na sopstveni rizik i podložni ste uslovima i odredbama korišćenja veb sajtova trećih strana.

Ograničenja odgovornosti za štetu

BEOLIK izričito ne preuzima nikakvu odgovornost za kompenzaciju u vezi sa bilo kakvom direktnom, indirektnom, slučajnom, kauzalnom ili posebnom štetom nastalom ili na bilo koji način povezano sa pristupom ili upotrebom sajta kompanije BEOLIK - ali ne ograničavajući se na bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu virusima koji su uticali na Vašu kompjutersku opremu ili Vaše poverenje u informacije dobijene preko sajta kompanije BEOLIK.

Ažuriranje pravila

BEOLIK zadržava pravo da ažurira ova pravila u bilo kom trenutku. Zato Vas pozivamo da proverite pravila svaki put kada posetite veb sajt.

Promene na sajtu

BEOLIK može ažurirati, menjati, preuzeti, suspendovati / privremeno ili trajno / sadržaj ove stranice (u celosti ili delimično) u bilo koje vreme bez prethodne najave. Korišćenjem ovog sajta pristajete da budete vezani za trenutnu verziju ovih uslova korišćenja.

Primljene preporuke

Prilikom podnošenja preporuka veb stranici kompanije BEOLIK, Vi potvrđujete da BEOLIK zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, da promeni, učita "besplatno" ili ne "učita" na ovu stranicu primljene preporuke. BEOLIK ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajem poruka postavljenih na ovom sajtu.

Izmene i dopune pravila veb sajta

BEOLIK zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, promeni uslove ovih pravila u bilo kom trenutku. Svaka promena stupa na snagu odmah nakon objavljivanja na veb sajtu. Vaše kontinuirano korišćenje veb sajta predstavlja vaš pristanak na sve takve uslove i odredbe.

 

Politika privatnosti i zaštite podataka

Trenutna politika privatnosti i zaštite podataka ("Politika") ima za cilj da pojasni koji lični podaci se prikupljaju kada koristite www.beolik.rs, koja je svrha prikupljanja i koja su vaša prava u tom pogledu.

Ko je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka?

BEOLIK

Matični broj 20954574

Kralja Milana 10, III/6

11000 Beograd

Srbija

Kao administrator ličnih podataka, BEOLIK ima pravo da prikuplja i obrađuje lične podatke koje pružaju korisnici veb sajta, u skladu sa zahtevima Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Šta su lični podaci?

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identikovanog ili živog pojedinca koji može biti identifikovan.

Glavni principi

Cenimo Vaše povjerenje i obvezujemo se da ćemo obraditi Vaše osobne podatke na pravičan, transparentan i siguran način. Osnovni principi koje primenjujemo su:

 • Legitimnost: Prilikom obrade vaših ličnih podataka, mi postupamo u dobroj veri, u skladu sa zakonom i na transparentan način.
 • Minimum obrade podataka: Prikupljanje Vaših ličnih podataka ograničavamo samo na podatke koji su direktno relevantni i neophodni za svrhe za koje su prikupljeni.
 • Ograničenje cilja: Mi prikupljamo lične podatke samo za specifične, eksplicitne i legitimne svrhe, i ne obrađujemo Vaše lične podatke na način koji nije u skladu sa ovim ciljevima.
 • Tačnost: Vaše lične podatke čuvamo tačno i ažurno.
 • Bezbednost podataka i zaštita podataka: Mi primenjujemo tehničke i organizacione mere da obezbedimo odgovarajući nivo bezbednosti i zaštite podataka, uzimajući u obzir vrstu Vaših ličnih podataka koja je podložna zaštiti. Ove mere sprečavaju svako neovlašćeno otkrivanje ili pristup, slučajno ili nezakonito uništavanje ili slučajni gubitak, izmenu ili bilo koji drugi nezakoniti oblik obrade.
 • Pristup i ispravljanje: Obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa Vašim zakonskim pravima
 • Ograničenje perioda čuvanja: Mi čuvamo Vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonom za zaštitu ličnih podataka i na period koji nije duži nego što je neophodno za svrhe za koje se prikupljaju lični podaci.
 • Zaštita od trećih strana: pristup i prenos ličnih podataka trećim licima vrši se u skladu sa važećim zakonom i odgovarajućim zaštitnim merama.
 • Legitimnost kolačića: Mi postupamo u skladu sa važećim zakonom kada čuvamo kolačiće na Vašem računaru.

Koje lične informacije se prikupljaju na veb stranici?

Veb stranica prikuplja sledeće informacije za svoje korisnike kako bi pružila najtačnije i najefikasnije moguće usluge:

 • ime, prezime, telefon, e-mail, organizacija - pri slanju poruka, upita, komentara, mišljenja, sugestija;
 • ime, prezime, telefon, e-mail i biografiju kada se prijavljujete za posao koji je objavljen na sajtu;
 • IP adresu prilikom pregledavanja sadržaja ili korišćenja usluga na veb sajtu;
 • Kolačiće, radi identifikovanja pretraživača ili uređaja koji koristite;

U koju svrhu se koriste prikupljene informacije?

 • Kada šaljete poruku koristeći formular za kontakt veb stranice, Vaši podaci se koriste kako bi pružili povratne informacije i odgovorili na Vaša pitanja, komentare i sugestije
 • Kada se prijavljujete za neupražnjeno radno mesto putem veb stranice, mi koristimo Vaše podatke kako bismo pregledali Vašu prijavu i ako ste zainteresovani, da stupimo u kontakt s vama.

Prilikom popunjavanja bilo kog od gore navedenih obrazaca, izričito ćete naći poseban tekst koji objašnjava svrhu specifičnog prikupljanja ličnih podataka.

Period čuvanja ličnih podataka

Mi čuvamo Vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonom za zaštitu ličnih podataka za vreme koje je potrebno da bi se ispunile svrhe za koje smo ih obradili ili da bismo ispunili naše zakonske obaveze. Period obrade ličnih podataka koje prikupljamo za vas je do 1 godine.

Koja su Vaša prava nakon podnošenja Vaših ličnih podataka na veb stranicu?

 • Imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka ili na podnošenje trećim licima slanjem e-maila na office@beolik.com ili slanjem pismenog zahteva kompaniji BEOLIK koji ste potpisali i dostavili na adresu: BEOLIK, 11000 Beograd, Kralja Milana 10/III/6
 • U svakom trenutku možete povući svoj pristanak da se Vaši lični podaci obrađuju za gore navedene svrhe slanjem e-maila ili pismenim putem kompaniji BEOLIK koji ste potpisali i poslali na BEOLIK adresu.
 • Imate pravo da pristupite Vašim ličnim podacima, da uklonite, ispravite ili blokirate Vaše lične podatke od strane kompanije BEOLIK pismenim zahtevom na gore opisani način.

Zaštita vaših ličnih podataka

Mi primenjujemo set tehničkih i organizacionih bezbednosnih mera da bismo zaštitili Vaše lične podatke od nezakonitog ili neovlašćenog pristupa ili korišćenja, kao i od slučajnog gubitka ili oštećenja njihovog integriteta. Ove mere su razvijene u skladu sa našim praksama informacione tehnologije, kao i sa standardima koji se primenjuju u našoj industriji. Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu Vaše privatnosti i dostupnost Vaših ličnih podataka:

 1. Privatnost: Štitimo Vaše lične podatke od neželjenog otkrivanja trećim stranama.
 2. Integritet: Štitimo Vaše lične podatke od promena neovlašćenih trećih lica.
 3. Dostupnost: Garantujemo da samo ovlaštene osobe imaju pristup Vašim ličnim podacima kada je to potrebno

Naše procedure za bezbednost podataka uključuju: bezbedan pristup, rezervne sisteme, praćenje, testove povrede bezbednosti i kontinuirane aktivnosti.